ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย www.kamsondeedee.com

อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
      วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชุบรี จัดการอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2562/2019 หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต" ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยในภาคเช้ามีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง "บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร" และภาคบ่าย มีคุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก เป็นวิทยากรในเรื่อง "ศาสนสัมพันธ์" เพื่อให้คุณครูได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคริสตชนซึ่งเป็นทั้งศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต โดยดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีและปฏิบัติตนเป็นประจักษ์พยานท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ มีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 130 คน

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอังเยลา  ซอนต้า"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า" 
     วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. คุณพ่อสุเทพ ภูผา เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 ท่าน

เขียนโดย Super User

นักบวชร่วมศึกษา​ สมณลิขิต​ Maximum​ llludนักบวชร่วมศึกษา​ สมณลิขิต​ Maximum​ lllud
             วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 พระสงฆ์ นักบวช ผู้ฝึกหัดในสังฆมณฑลราชบุรี​ จำนวน​ 43 ท่าน ร่วมศึกษาและรับฟังการบรรยาย​ สมณลิขิต​ Maximum​ lllud ปลุกจิตสำนึกเรื่องงานธรรมทูต โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย" 
      วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อสกล ปันฉาย เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 136 ท่าน

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
       คืนวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.00 - 21.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อรัตนศักดิ์  กิจสกุล เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 85 ท่าน

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดพระเมตตา ไทรงาม"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดพระเมตตา ไทรงาม" 
       วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 09.30 - 12.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดพระเมตตา ไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 ท่าน

เขียนโดย Super User

คำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี กับนักบวชชาย-หญิง สามเณรเณร และครูสอนคำสอน
คำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี

กับนักบวชชาย-หญิง สามเณร และครูคำสอน
สักการะสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน (กรุงเทพ)
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

เขียนโดย Super User

บทเทศน์ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี่ โอกาสครบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (1669-2019)
บทเทศน์ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ

โดย พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี่
โอกาสครบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (1669-2019)
อาคารยอห์น ปอล ที่ 2 สามพราน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

เขียนโดย บราเดอร์อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล (ถอดความ/เรียบเรียง)


บทภาวนาเพื่อเดือนตุลาคม 2019

“เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”
โอกาสฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15
(Extraordinary Missionary Month for October 2019: EMM OCT 2019)

เขียนโดย บราเดอร์อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล (ถอดความ/เรียบเรียง)

เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” (Extraordinary Missionary Month for October 2019: EMM OCT 2019)
ความหมายของตราสัญลักษณ์ เดือนตุลาคม 2019 เดือนแห่งการแพร่ธรรมสัญลักษณ์และสีต่างๆ
                เดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนพิเศษสำหรับธรรมทูต มีตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เป็นรูปกางเขนธรรมทูต ประกอบด้วยสีต่างๆ หมายถึง 5 ทวีป รูปกางเขนโอบล้อมเข้าหากันเป็นลูกโลก หมายถึงผู้คนที่ติดต่อสื่อสารกันในพระศาสนจักรสากล ดุจดังสายใยที่เชื่อมโยงเข้าหากัน ส่วนกางเขนนั้นเป็นทั้งเครื่องมือและสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ ที่รูปกางเขนเปล่งแสงสว่างด้วยหลากสีสุกใส เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะและการกลับคืนชีพ

      รูปโลกโปร่งแสงมองเห็นผ่านทุกสิ่ง เพราะพันธกิจการประกาศข่าวดีของเราไร้พรมแดน อันเป็นผลของพระจิตเจ้า รูปกางเขนโอบกอดทุกคนในโลกนี้เข้าหากัน และแสดงการขอบพระคุณกางเขนที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เกี่ยวดองกัน ทำให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ด้วยพันธกิจ

       ด้วยความรักของคริสตชนและโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยพระจิตเจ้าทรงข้ามอุปสรรคจากระยะทางไกลโพ้น พระองค์ทรงเผยแสดงทั้งจิตและใจของเรา และนี่คือความรักของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่มีข้อจำกัดหรือมีขอบเขตใดมาขวางกั้น