ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดพระเมตตา ไทรงาม"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดพระเมตตา ไทรงาม" 
       วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 09.30 - 12.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดพระเมตตา ไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 ท่าน

เขียนโดย Super User

คำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี กับนักบวชชาย-หญิง สามเณรเณร และครูสอนคำสอน
คำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี

กับนักบวชชาย-หญิง สามเณร และครูคำสอน
สักการะสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน (กรุงเทพ)
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

เขียนโดย Super User

บทเทศน์ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี่ โอกาสครบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (1669-2019)
บทเทศน์ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ

โดย พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี่
โอกาสครบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (1669-2019)
อาคารยอห์น ปอล ที่ 2 สามพราน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

เขียนโดย Super User


บทภาวนาเพื่อเดือนตุลาคม 2019

“เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”
โอกาสฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15
(Extraordinary Missionary Month for October 2019: EMM OCT 2019)

เขียนโดย บราเดอร์อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล (ถอดความ/เรียบเรียง)

เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน” (Extraordinary Missionary Month for October 2019: EMM OCT 2019)
ความหมายของตราสัญลักษณ์ เดือนตุลาคม 2019 เดือนแห่งการแพร่ธรรมสัญลักษณ์และสีต่างๆ
                เดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนพิเศษสำหรับธรรมทูต มีตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เป็นรูปกางเขนธรรมทูต ประกอบด้วยสีต่างๆ หมายถึง 5 ทวีป รูปกางเขนโอบล้อมเข้าหากันเป็นลูกโลก หมายถึงผู้คนที่ติดต่อสื่อสารกันในพระศาสนจักรสากล ดุจดังสายใยที่เชื่อมโยงเข้าหากัน ส่วนกางเขนนั้นเป็นทั้งเครื่องมือและสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ ที่รูปกางเขนเปล่งแสงสว่างด้วยหลากสีสุกใส เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะและการกลับคืนชีพ

      รูปโลกโปร่งแสงมองเห็นผ่านทุกสิ่ง เพราะพันธกิจการประกาศข่าวดีของเราไร้พรมแดน อันเป็นผลของพระจิตเจ้า รูปกางเขนโอบกอดทุกคนในโลกนี้เข้าหากัน และแสดงการขอบพระคุณกางเขนที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เกี่ยวดองกัน ทำให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ด้วยพันธกิจ

       ด้วยความรักของคริสตชนและโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยพระจิตเจ้าทรงข้ามอุปสรรคจากระยะทางไกลโพ้น พระองค์ทรงเผยแสดงทั้งจิตและใจของเรา และนี่คือความรักของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่มีข้อจำกัดหรือมีขอบเขตใดมาขวางกั้น

เขียนโดย Super User

"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระฟาติมา  ห้วยคลุม""ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม" 
       วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อวัชระ พฤกษาโรจนกุล เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 117 ท่าน

เขียนโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ทำกิจเมตตา เยี่ยมเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ทำกิจเมตตา เยี่ยมเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ
          เนื่องในโอกาสฉลอง 350ปีการสถาปนามิสซังสยาม พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้เชิญชวนให้คริสตชนร่วมใจกันเตรียมจิตใจในการเฉลิมฉลองตามสาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2017) และเตรียมจิตใจด้วยการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ดำเนินชีวิต "ศิษย์พระคริสต์" โดยเป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ เหมือนกับบรรดามิชชันนารีในการประกาศความรักของพระคริสตเจ้าไปสู่บุคคลอื่นรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ ไปวัดทุกวันอาทิตย์ สวดภาวนา รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก และทำกิจเมตตา

เขียนโดย ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติ
      วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาฯราชบุรีพร้อมกับซิสเตอร์วิไลวรรณ ยนปลัดยศ และเยาวนารี คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เขียนโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีฯ

สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดีสตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี
         วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีจัดอบรมสัมมนาสตรีสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี" ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 คน ในช่วงเช้าคุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ พูดคุยให้ข้อคิดการดำเนินชีวิตตามแนวคิดของท่านน.เทเรซาแห่งกัลกัตตาในการทำสิ่งเล็ดๆแต่ทำด้วยความรัก การเป็นผู้สุภาพ การยิ้ม การหัวเราะ และการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของซิสเตอร์ประพิศ ซิสเตอร์ สุดาทิพย์ ซิสเตอร์นิตวดา คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลฯ ช่วงบ่ายฝึกการทำใบลานและปิดการสัมมนาด้วยการภาวนาสวดพระเมตตา

เขียนโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ

สังฆมณฑลราชบุรีจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด"สังฆมณฑลราชบุรีจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด"
       ฝ่ายบุคลาภิบาล สังฆมณฑลจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด" (มธ 5:12) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมี พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และฆราวาสที่สนใจ จำนวน 308 คน