Home

Home

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร"
 

         วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด ธาดา  พลอยจินดา เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  96   ท่าน

เขียนโดย Super User

 ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว" 
         ค่ำวันพฤหัสบดีที่ 8 และวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 - 21.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณวัชระ  พฤกษาโรจนกุล เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว  จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ สุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  35   ท่าน

เขียนโดย Super User

วัดนักบุญ "เปาโลกลับใจ" โพธาราม ศิษย์ติดตาม พระคุณ บุญราศี
ร่วมฉลอง สามร้อย ห้าสิบปี สุขฤดี รับพระคุณ การรุณย์กัน

เขียนโดย Super User

กลุ่มยุวธรรมฑูตวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม เยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่างศาสนา
เด็ก ๆ กลุ่มยุวธรรมฑูตวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม เยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่างศาสนา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

เขียนโดย Agenzia Fides 3/6/2017

"เดือนตุลาคม 2019 จะเป็นเดือนพิเศษสำหรับงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน"
วาติกัน
– พระสันตะปาปากับสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS):
"เดือนตุลาคม 2019 จะเป็นเดือนพิเศษสำหรับงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน
(Ad gentes mission)"

      กรุงวาติกัน (Agenzia Fides) – เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ในโอกาสประชุมสามัญประจำปี 2017 ที่กรุงโรม ต่อไปนี้เป็นคำปราศรัยที่ได้มอบให้ผู้ที่เข้าเฝ้า