อบรมสมาชิกองค์กรและสภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

เขียนโดย Super User

อบรมสมาชิกองค์กรและสภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้องอบรมสมาชิกองค์กรและสภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
         วันพุธที 24 ตุลาคม 2561 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จัดการอบรมให้กับสมาชิกองค์กรวัดและสภาภิบาล เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในงานประกาศข่าวดีระดับวัด หัวข้อ “ ไตร่ตรองพันธกิจตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย คริสตศักราช 2015 และการประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว” โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากรให้การอบรม มีสมาชิกองค์กรและสภาภิบาลวัดเข้าร่วมจำนวน 45 ท่าน